Umowa Rozwojowa CDS_000505 z Ministrem Rozwoju Ekonomicznego UE

banner CAMPANIA

UNIA EUROPEJSKA

Europejski fundusz rozwoju regionalnego

ASSE I – priorytet inwestycji 1b – działanie 1.1.4

CDS_000505 Umowa Rozwojowa z Ministrem Rozwoju Ekonomicznego

zatwierdzona przez ustalenie 30/03/2017

 

Proponowany program, zarówno w zakresie projektu przemysłowego jak i badań i rozwoju technologicznego, zakłada całkowity poziom inwestycji na poziomie ok. 61 mln € z których 48 mln € jest powiązane z projektem inwestycji przemysłowej, a ok. 13 mln € przewidziano na inwestycję w badania przemysłowe i rozwój eksperymentalny. Tymczasowe wsparcie finansowe ustalono na poziomie ok. 18 mln €, z czego 12 mln € to inwestycja przemysłowa niepodlegająca zwrotowi oraz ok. 6 mln € przeznaczono na wkład na wydatki inwestycyjne działu badań i rozwoju.

Powyższy projekt ma na celu konsolidację i unowocześnienie podjętych przez zakład Avio Aero Pomigliano d'Arco działań, których celem jest produkcja komór spalania, łopatek turbin oraz remonty cywilnych modułów silnikowych.

W szczególności, przewidziane inwestycje w materiały mają na celu nabycie innowacyjnych technologii obróbki celem zwiększenia wydajności produkcji i konkurencyjności.

Podobnie, działania podejmowanie przez dział badań przemysłowych i rozwoju eksperymentalnego mają na celu zdobycie strategicznego know-how:

  • Rozwój innowacyjnych technologii związanych z zespołami komór spalania celem utrzymania i zwiększenia przewagi technologicznej oferowanej przez najważniejsze produkty
  • W zakresie obróbki mechanicznej, dzięki oczekiwanym korzyściom osiągniętym poprzez efektywność i produktywność procesów transformacji produktów, takich jak łopatki turbiny, których obróbka będzie się odbywać w zakładzie Avio Aero Pomigliano d'Arco
  • W zakresie optymalizacji technologii przemysłowych wykorzystywanych do produkcji i serwisowania komponentów turbin
banner CAMPANIA