WARTOŚCI AVIO AERO

Diversity & Inclusion

Kultura, która uwzględnia różnice, aby umożliwić wyłonienie się indywidualnych cech i osiągnięcie pełnego potencjału

scroll

Diversity & Inclusion

Wprowadzenie

Jeśli różnorodność jest faktem, kultura bez wykluczania jest wyborem. My zdecydowaliśmy się nie wykluczać nikogo, ponieważ przede wszystkim chcemy czuć się swobodnie. Swobodnie różniąc się od siebie płcią, będąc niepełnosprawni, odmiennej kultury, ale również posiadając różne doświadczenie, kompetencje i sposoby myślenia. Jesteśmy społecznością otwartą na to, co nas wyróżnia, ponieważ to, co nas łączy, tworzy społeczność. W ten sposób patrzymy daleko w przyszłość, osiągamy cele przed innymi, przykładem może być tu wytwarzanie przyrostowe. Różnorodność jest motorem naszej innowacji, prowadzi nas do osiągania nowych wyników, ale przede wszystkim sprawia, że ​​każdy z nas, dzień po dniu, jest bogatszy kulturowo. Ta siła pomaga nam tworzyć nie tylko bardziej sprawiedliwe i otwarte środowisko, ale rzeczywistość, w której każdy może się rozwijać się w niepowtarzalny sposób, rzeczywistość, która jest najcenniejszym darem, jaki mamy. Kultura bez wykluczeń wyznacza tempo naszych dni w Avio Aero. Zdecydowaliśmy się rozwijać takie podejście w przeciągu ostatnich lat, aż dotarliśmy do momentu utworzenia się grupy Diversity & Inclusion (D&I) Council, stworzonej po to, aby promować coraz większy zakres różnorodności oraz zachęcać do współpracy wewnątrz i na zewnątrz firmy. To droga, którą zdecydowaliśmy się podążać, aby zapisać się na najważniejszych stronach w historii jutrzejszego przemysłu lotniczego. Diversity & Inclusion Council

Nasze grupy społeczne

Kultura bez wykluczeń sprawia, że możemy się różnić. Nasze grupy promują i wzmacniają różnorodność – największą siłę napędową innowacji.

WSPÓLNIE MOŻEMY ZROBIĆ RÓZNICĘ!

Women’s network

Przyciaga i docenia utalentowanych profesjonalistów, promując ich rozwój zawodowy

WSPÓLNIE MOŻEMY ZROBIĆ RÓZNICĘ!

GLBTA

Zachęca do środowiska, w którym każdy może czuć się swobdnie będąc po prostu sobą

WSPÓLNIE MOŻEMY ZROBIĆ RÓZNICĘ!

PDN

Tworzy coraz bardziej otwarte i zróżnicowane środowisko, aby umożliwić tym, którzy mają bezpośrednie lub pośrednie doświadczenie z niepełnosprawnością, jak najlepsze wykorzystanie swoich umiejętności

WSPÓLNIE MOŻEMY ZROBIĆ RÓZNICĘ!

Volunteers

Zapewnia możliwości dzielenia się swoimi umiejętnościami, energią w projektach skierowanych na poprawę środowiska, zdrowie i społeczności lokalne

WSPÓLNIE MOŻEMY ZROBIĆ RÓZNICĘ!

Health Ahead

Promuje działania i inicjatywy na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia naszych pracowników

DZIELENIE SIĘ NASZĄ MISJĄ

Z partnerami

Valore D

Valore D

Valore D jest pierwszym stowarzyszeniem firm we Włoszech, które od dziesięciu lat koncentruje się na równowadze płci i kulturze integracyjnej w organizacjach i w naszym kraju.

STEM by Women

STEM by Women

STEM to niepartyjne, nie-wyznaniowe stowarzyszenie o demokratycznej i niedochodowej strukturze z celami obywatelskimi, solidarnościowymi i użyteczności społecznej.

Parks – Liberi e Uguali

Parks – Liberi e Uguali

PARKI liberi e uguali to stowarzyszenie stworzone, aby pomóc firmom członkowskim zrozumieć i zmaksymalizować potencjał biznesowy związany z rozwojem strategii i dobrych praktyk, które szanują różnorodność.